Aftrap Van Horne Jaar 2018 in het Munttheater

Zondagmiddag 18 maart a.s. om 14.30 uur geeft Stichting De Aldenborgh en de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Munttheater Weert de aftrap van het Van Hornejaar 2018.

Deze samenkomst van wetenschappers, kunstenaars, muzikanten, schutters en musicalartiesten is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor onze geschiedenis, waarin ook Philippe de Montmorency ofwel Philips, graaf van Horne en heer van Weert, een (kleine/grote?) rol heeft gespeeld. Deze theatermiddag krijgt Philips de hoofdrol.
Tickets zijn te koop á €9,- via deze link

Het programma ziet er als volgt uit:

Dr. Mart Graef  – De laatste graaf van Horne, toen en nu.
Historische figuren krijgen na hun dood een ‘Nachleben’, waarin hun plaats in de geschiedenis steeds opnieuw wordt geduid. Dat geldt in het bijzonder voor de helden van het vaderland, zoals de recente discussies over standbeelden en namen van scholen, straten en instellingen laten zien. Wie was de graaf van Horne, wiens naam samen met die van Oranje en Egmont is verbonden aan de opstand die heeft geleid tot een onafhankelijke Nederlandse staat? Een held of een opportunist? Een martelaar voor de vrijheid of een samenzweerder tegen het wettige gezag?

Ir. Alfons Bruekers – Op de grenzen van het grafelijk gezag. De Hornes en de animositeit tussen Weert en Nederweert.
Aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog hebben de Nederweertenaren bij herhaling, en zelfs met onmiskenbare gretigheid, gebalanceerd op de grenzen van het grafelijk gezag van de Van Hornes, die heer van Weert en Nederweert waren. Het ging over geld, gebiedsgrenzen en geloof. De populariteit van de Van Hornes, en eigenlijk ook van de Weertenaren, daalde in de loop van de16e eeuw tot het vriespunt. Hoe kon dit gebeuren?

Prof. dr. Marita MathijsenStandbeelden in de 19e eeuw en de natievorming.
In Nederland werden standbeelden vóór de 19e eeuw nauwelijks opgericht. De buitenlandse traditie om beelden van vorsten te maken, kende men in Nederland niet. Stadhouders kregen niet meteen een standbeeld, schrijvers en schilders al helemaal niet. Er moest een heldencultuur én een natiebesef gecreëerd worden voordat het toenemend historisch besef de vraag naar herinneringsmonumenten en standbeelden deed ontstaan. In boeken over vaderlandse geschiedenis en in historische romans en dichtwerken werden toen de helden van Nederland gecreëerd. De historieschilderkunst werkte daar ook aan mee. En de helden die zo gecreëerd werden, kregen vervolgens ook standbeelden: Michiel de Ruyter, Willem van Oranje, Rembrandt, Vondel. En zelfs een paar eigentijdse helden, zoals Thorbecke en de dichter Hendrik Tollens. De kogel was door de kerk: sindsdien werd er gestreefd naar een standbeeld als een persoon zich verdienstelijk had gemaakt voor het vaderland. Marita Mathijsen richtte recent een literair ‘standbeeld’ op voor de 19e-eeuwse schrijver en politicus Jacob van Lennep (18021868) in de vorm van haar boek Een bezielde schavuit.

Drs. Luc Wolters – Philips van Horne, de graaf die koning werd.
Samen met het Gilde van Weerter Stadschutte Sinte Catharina 1480 gaat de historicus op zoek naar een tastbare herinnering aan Philips van Horne. Muzikaal worden ze bijgestaan door Fluit- en tamboerkorps St. Job Leuken.

Beeldhouwer Jos Dirix – ruiterstandbeeld Philippe de Montmorency.
De kunstenaar krijgt het podium voor toelichting op zijn project dat vóór het eind van het Van Hornejaar moet leiden tot de oprichting van een levensgroot ruiterstandbeeld van Philippe de Montmorency, Philips van Horne. Hoe en waar wordt het gerealiseerd?

Graaf van Horne – de Musical.
Hoofdrolspelers van Graaf van Horne – de Musical geven een sneaky preview van het spektakel dat in mei door Wieërt Ammezieërtj wordt opgevoerd op de Markt in Weert.

Kerkelijke harmonie St.-Joseph 1880
Deze harmonie gaf onlangs de beroemde componist Rob Goorhuis de opdracht voor een compositie over Philips van Horne die komend najaar voor het eerst wordt uitgevoerd. Een ensemble van de harmonie brengt nu muziek ten gehore  uit de tijd van de graaf van Horne.