wo 8 apr 2020

Julika Marijn

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gaat deze voorstelling op deze datum niet door.

  • 20:15
  • Toneel

Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven – genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot –  spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld. In deze voorstelling wekt Julika de schrijfster tot leven. Ze werd geraakt door de manier waarop Etty omgaat met het lijden en ondanks alles de schoonheid van het leven blijft zien. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.