Voorstelling “Broos” in samenwerking met Punt Welzijn en Munttheater

Nieuws

Voorstelling “Broos” in samenwerking met Punt Welzijn en Munttheater

Van 1 tot en met 7 juni is het De Week van de Jonge Mantelzorger. In deze week wil Punt Welzijn aandacht vragen voor gezinnen die te maken hebben met een extra zorgtaak. In heel veel gevallen zijn die zorgtaken voor de omgeving namelijk onzichtbaar.

Collega’s, vrienden en zelfs familie weten heel vaak niet hoe groot de impact is en hoe ver die reikt. Hun verhaal is een verhaal dat nog te vaak niet gehoord of gezien wordt, omdat degene die extra zorg nodig heeft, vaak het middelpunt vormt. Daarom is in samenwerking met het Munttheater op 1 juni de voorstelling Broos van MATZER Theaterproducties geprogrammeerd.

Over de voorstelling
Broos is een muzikale, ontroerende en hoopvolle voorstelling, geïnspireerd op gesprekken met verschillende moeders van een zorgintensief kind. Het toont de mooie én de nijpende kanten van een zorgverhaal. Over hoe je jezelf kwijt kunt raken in de zorg voor een ander.

Kyra is een avontuurlijke vrouw en voor het geluk geboren. Samen met haar man krijgt ze een zoon en een dochter. Romy is een speciaal meisje. Een meisje dat extra zorg nodig heeft. Dan blijkt het evenwicht broos.

De voorstelling is geschreven en geregisseerd door Madeleine Matzer, wordt gespeeld door actrice Lottie Hellingman en verrijkt met livemuziek, gecomponeerd door Helge Slikker.

Nagesprek
Na de voorstelling volgt een interactief nagesprek met het publiek voor belangstellenden. Dit draagt bij aan de dialoog tussen ouders van zorgintensieve kinderen en hun sociale omgeving, zorgprofessionals, overheden en werkgevers, om het onderlinge begrip te vergroten. Dit levert, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, ook vaak nieuwe verbindingen op.

Infomarkt
Tijdens deze avond zullen er in het Rabobank Theatercafé informatiestands staan van lokale organisaties die een relatie hebben met dit onderwerp.

Agenda