Doneren

Meer doen met hetzelfde geld, steun het Munttheater

Doneren

Het is mogelijk om een donatie/gift te doen aan Stichting Munttheater tegen een zelfgekozen bedrag. Met uw donatie maakt u activiteiten op het gebied van educatie, sociaal domein en bijzondere projecten mede mogelijk. Dankzij de Geefwet en de ANBI-status Culturele Instellingen van Stichting Munttheater is uw gift ook nog met een factor 1.25 van de belasting aftrekbaar.

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert een extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Het Munttheater heeft deze speciale status. U kunt dit controleren middels de ANBI-zoeker op de website van de Belastingdienst.

U mag uw gift aan het Munttheater met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift overmaken is heel eenvoudig. Klik op deze link en bepaal zelf het bedrag of scan onderstaande QR-code.Periodieke gift

Stichting Munttheater Weert heeft een ANBI status (RSIN: 0028.36.592). Bij een eenmalige gift geldt er een drempelbedrag. Bij een periodieke gift die minimaal 5 jaar duurt is er geen drempelbedrag van toepassing. 

Hierdoor houdt u meer geld over aan uw jaarlijkse schenkingen of kunt u meer schenken zonder dat het u meer kost. Wel dient u dit schriftelijk vast te leggen, notarieel of middels een onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar. U dient tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uit te keren. 

Hoe regelt u een periodieke gift:

  1. Download de overeenkomst via de link
  2. Vul hem in, onderteken en mail naar directie@munttheater.nl
  3. Wij zullen dan ook ondertekenen en weer aan u retour zenden
  4. U bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek overschrijven; wij sturen geen berichten of herinneringen.