Doneren

Meer doen met hetzelfde geld, steun het Munttheater.

Naast het Hartsvriendenlidmaatschap is het ook mogelijk om een donatie/gift te doen aan Stichting Munttheater tegen een zelfgekozen bedrag. Met uw donatie maakt u activiteiten op het gebied van educatie, sociaal domein en bijzondere projecten mede mogelijk. Dankzij de Geefwet en de ANBI-status Culturele Instellingen van Stichting Munttheater is uw gift ook nog met een factor 1.25 van de belasting aftrekbaar.

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert een extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Het Munttheater heeft deze speciale status. U kunt dit controleren middels de ANBI-zoeker op de website van de Belastingdienst.

U mag uw gift aan het Munttheater met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar.

Een eenmalige gift overmaken is heel eenvoudig. Klik op deze link en bepaal zelf het bedrag of scan onderstaande QR-code.

Optimaal schenken? Schenk periodiek!
Een periodieke schenking van minimaal 5 jaar biedt u de mogelijkheid om optimaal voordeel te behalen. Periodieke schenkingen kennen namelijk geen drempels en maxima en zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen worden middels een notariële akte vastgelegd.

Aftrek bedrijfsgiften met een factor 1.50
Doet u een gift namens uw bedrijf ? Dan mag u de aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting  verhogen met 50%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathilde Janssen via 0495-513575.