Doneren

Meer doen met hetzelfde geld, Steun het Munttheater.
Met nog meer fiscaal voordeel uw favoriete theater steunen! Dankzij de Geefwet kunt u cultuur laten delen in uw fiscale voordeel!

Zo werkt het
Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van zes jaar. Opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. We leggen u de wijzigingen graag even uit.

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Het Munttheater heeft deze speciale status. U kunt dit controleren middels de ANBI-zoeker op de website van de Belastingdienst.

U mag uw gift aan het Munttheater met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Let op: deze regeling is met een jaar verlengd t/m 31 december 2018.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het Munttheater. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkt u al aan het Munttheater op basis van een bestaande periodieke gift, dan kunt u overwegen het extra bedrag dat u van de fiscus terugkrijgt aan ons te schenken, al dan niet in de vorm van een nieuwe periodieke gift.

Rekenvoorbeeld
U schenkt: € 1.000,-
Uw aftrekpost (schenking plus 25%): € 1.250,-
Fiscale teruggave bij 52 % tarief: € 650,-
U betaalt in feite: € 350,-

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), dit is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief € 100 en bij het 33 % tarief € 75.

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De multiplier van 25 % is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals het Munttheater. U kunt ervoor kiezen het extra fiscale voordeel aan de begunstigde te schenken.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Doet u een gift namens uw bedrijf ?
Dan mag u de aftrek van de winst (1) verhogen met 50%. De verhoging is maximaal € 2500,-.
Een gift van € 5000,- levert een maximale aftrekpost op van € 7500,-.
(1) voor de vennootschapsbelasting

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën via 0495-513575.