Vacatures

Het Munttheater is hét gastvrije theater in Weert en omgeving en is continu in ontwikkeling. Een hecht team organiseert jaarlijks ca. 175 activiteiten voor meer dan 50.000 bezoekers in onze intieme theaterzaal met 450 stoelen. Wij streven naar een optimale ontvangst voor bezoeker, artiest én huurder. Bekijk hieronder het vacature overzicht.

Vacature directeur – bestuurder bij het Munttheater

In verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder naar een ander theater zoekt het Munttheater in Weert een opvolger die cultureel ondernemerschap combineert met inspirerend leiderschap.

De directeur-bestuurder is een verbinder en een people manager die deze kenmerken zowel binnen het Munttheater als daarbuiten tentoonspreidt in de rol van leidinggevende, netwerker, gastheer/-vrouw en lobbyist.

Als directeur-bestuurder:

 • heb je, of ontwikkel je, een binding met Weert/de regio Noord- en Midden-Limburg en met de cultuur in deze regio en ben je bereid een actieve rol te vervullen in het culturele leven in Weert en zichtbaar te zijn in de regio en bij zakelijke netwerken en belangrijke overheidsinstanties.
 • ken je de theaterbranche en weet je waar de uitdagingen liggen. Je werkt het huidige visiedocument 2019-2022 verder uit en geeft vorm aan een nieuw eigen visiedocument in aansluiting op het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Weert en het ministerie van OCW voor de komende 4 jaar. Hierop gebaseerd ontwikkel je jaarplannen met concrete doelstellingen die leidend zijn voor de organisatie en de medewerkers.
 • weet je de culturele wensen en behoeften van de inwoners van Weert goed te vertalen naar een aansprekende professionele pluriforme programmering en aanvullende (rand)activiteiten.
 • geef je de Weerter amateurverenigingen een prominente plek in de planning van het Munttheater. Zij geven kleur aan het Munttheater.
 • heb je oog voor het belang van educatie en het sociaal domein binnen het beleid.
 • heb je een coachende en motiverende stijl van leidinggeven, passend bij de zelfstandigheid van het managementteam en de medewerkers en weet je op de juiste wijze te sturen.
 • heb je relevante managementervaring (bij voorkeur) in de culturele sector. Je bent thuis in bedrijfsvoering en financiën en je weet een balans te vinden tussen artistieke, maatschappelijke en financiële afwegingen in de besluitvorming. Je werkt samen met de medewerkers aan het herstel van het Munttheater naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis.
 • zorg je als cultureel ondernemer voor een sluitende begroting en gaat samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en andere partijen aan.
 • heb je een open blik voor wat er in het land gebeurt op het gebied van podiumkunsten en cultuur in het algemeen en weet je de vertaalslag te maken naar de Weerter situatie. Je bent daarin initiërend en ambitieus.
 • zoek en ontwikkel je netwerken en samenwerkingsverbanden en maak je uit hoofde van de functie deel uit van diverse besturen: Stichting TheaterDichtbij, Stichting Cultureel Lint, Stichting Cultuur Awards en ben je lid van de brancheorganisaties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouworganisaties (VSCD) en als onderdeel hiervan Stichting ZeBraLim (schouwburgdirecties van de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Verder adviseer je het bestuur van de culturele businessclub Cubis over de theatervoorstellingen voor hun leden.

Mission statement en visie

Het mission statement luidt:

“Wij ontvangen de bezoeker, vereniging, gezelschap of huurder in het Munttheater in een plezierige ambiance met ruimte voor persoonlijke aandacht en gastvrijheid. Wij stellen ons hierbij dienstbaar op naar alle gasten en maken een bezoek aan het Munttheater tot een verrijkende en verbindende belevenis.”

Om hieraan inhoud en kracht te geven heeft het Munttheater het visiedocument 2019-2022 ‘Munttheater midden in de Weerter samenleving’ opgesteld, en hierin de ambities in 4 focusgebieden geformuleerd:

 1. Samenwerking theaters in Noord- en Midden Limburgse Theaters (Stichting TheaterDichtbij)
 2. Van huurder naar strategische partner
 3. Munttheater heeft een sociaal gezicht en
 4. Munttheater: een theater van deze tijd.

Samengevat wil het Munttheater een theater zijn dat samenwerkt om meer te bereiken, zich als een partner opstelt, een sociaal gezicht heeft en zich opmaakt voor een duurzame toekomst.

Het Munttheater is een financieel gezonde organisatie mét ambitie.

Het team van het theater genereert toegevoegde culturele en economische waarde in de stad Weert, die veel goodwill oplevert en laagdrempeligheid creëert bij het publiek en de sociaal-culturele verenigingen.

Het Munttheater wordt gevormd door een gemotiveerd en deskundig team van 21 medewerkers (vast en oproep), hetgeen overeenkomt met circa 16 FTE. De directeur geeft leiding aan een managementteam van vier afdelingshoofden. Het team wordt versterkt met een groep van 35 enthousiaste vrijwilligers.

De directeur-bestuurder stuurt de organisatie, is eindverantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het theater conform de afspraken in de prestatie-overeenkomst met de gemeente Weert en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Functie

Hoofdtaken:

 • eindverantwoordelijk voor beleid, strategie en algemene leiding;
 • eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met de Raad van Toezicht invulling aan de opdracht;
 • draagt zorg voor het tot stand brengen van een prestatieovereenkomst met de gemeente Weert en voor het realiseren van de daarin overeengekomen prestaties;
 • verantwoordelijk voor de resultaten in te presenteren jaarstukken (begroting, jaarrekening, periodieke rapportages);
 • verantwoordelijk voor de professionele programmering, rekening houdend met financiën, publiekswensen en prestatieafspraken;
 • signaleert ontwikkelingen in de markt, vertaalt deze naar dienstverlening en gaat hiertoe eventueel samenwerkingsverbanden aan om te komen tot vernieuwing en verbreding van de activiteiten;
 • verantwoordelijkheid voor goed en breed stakeholdermanagement, in het bijzonder de relatie en de samenwerking met de overheidsinstanties en de externe vertegenwoordiging van de organisatie;
 • sturend in het ontwikkelen naar een proactieve, gastgerichte en ondernemende houding van de organisatie.

Functie-eisen en competenties

De directeur:

 • heeft een HBO+/academisch denk- en werkniveau;
 • heeft relevante managementervaring bij voorkeur in culturele sector;
 • heeft goed inzicht in en gevoel voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen en processen en gevoel voor lokale en provinciale politiek en de ambtelijke organisatie;
 • is in staat de organisatie adequaat te vertegenwoordigen in een breed netwerk van stakeholders;
 • woont in de regio van Weert of wil daar gaan wonen;
 • is innovatief en creatief;
 • is publieks- en omgevingsbewust en in staat daarmee de organisatie te inspireren en stimuleren;
 • is in staat om zijn/haar visie helder te vertalen naar missie en doelstellingen van de organisatie;
 • heeft sociale en bindende vaardigheden om op alle niveaus als teamspeler intern en extern mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te overtuigen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie op basis van 36 uur, waarbij een contract voor de duur van een jaar wordt aangeboden. Bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris is conform de landelijke richtlijn bezoldiging theaterdirecteuren van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia en afhankelijk van de kennis en ervaring. Voorts wordt de CAO Nederlandse podia gehanteerd.

Bijzonderheden

Een referentenonderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure.
Om in dienst te treden is er een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
De organisatie werkt met DISC persoonlijkheidsanalyses; in het verloop van de  procedure kan kandidaten gevraagd worden een online DISC test te maken.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Carine Leemereise, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 9050. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met zondag 31 januari 2021

Graag ontvangen wij je sollicitatie (met vermelding van referentienummer 7346) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ door een motivatiebrief en een cv te uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Publicatie : 8 januari 2021
 • Reactietermijn : t/m zo. 31 januari 2021
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 4/5
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie : week 6
  (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
 • Eerste selectieronde : week 7
 • Tweede selectieronde : week 8
 • Benoeming : voor 1 maart 2021
 • Indiensttreding : bij voorkeur 1 april 2021

Download de vacature als PDF document