Directeur - bestuurder

Vacature

Directeur - bestuurder

Cultureel ondernemerschap, inspirerend leiderschap

Functieomschrijving
In één zin is het jouw opdracht om het Munttheater nog meer op de kaart te zetten en van een mooie, waardevolle toekomst te verzekeren. Als directeur-bestuurder ben je een echte verbinder en een stevige people manager, die deze kenmerken zowel binnen het Munttheater als daarbuiten tentoonspreidt in de rol van het gezicht naar buiten, als leidinggevende, netwerker, gastheer/-vrouw en lobbyist. 
In de functie van directeur-bestuurder mag je met de vlag naar buiten!

Je bent eindverantwoordelijk voor beleid, strategie en algemene leiding. Je bent tevens eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met de Raad van Toezicht invulling aan de opdracht. Daarbij draag je zorg voor het realiseren van de met de gemeente Weert overeengekomen prestaties. Je bent verantwoordelijk voor de professionele programmering, je signaleert ontwikkelingen in de markt, je vertaalt deze naar dienstverlening en gaat hiertoe eventueel samenwerkingsverbanden aan. Als geen ander weet je dat stakeholdermanagement, in het bijzonder de relatie en de samenwerking met de overheidsinstanties, bepalend is voor succes. Je bent nadrukkelijk sturend in het door ontwikkelen van een proactieve, gastgerichte en ondernemende houding van de gehele organisatie.

Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:
•         Je hebt of je ontwikkelt een binding met Weert en de regio en ook met de cultuur in deze regio en je bent bereid een actieve rol te vervullen in het culturele leven in Weert, zichtbaar te zijn in de regio en bij zakelijke netwerken en belangrijke overheidsinstanties;

•         Je hebt een beeld bij of kent de theaterbranche en je weet waar de uitdagingen liggen. Je werkt het huidige visiedocument 2023-2026 verder uit aan de hand van jaarlijks opgestelde ambitiekaarten met daarin concrete doelstellingen die leidend zijn voor de organisatie en de medewerkers;

•         Je vertaalt de culturele wensen en behoeften van de inwoners van de regio Weert naar een aansprekende professionele pluriforme programmering en aanvullende (rand)activiteiten waarmee je bestaande en nieuwe doelgroepen weet te bereiken;

•         Je geeft de Weerter amateurverenigingen een prominente plek in de programmering van het Munttheater. Zij geven kleur aan het Munttheater;

•         Je hebt oog voor het belang van educatie en het sociaal domein binnen het beleid; In jouw visie moet het theater streven naar inclusiviteit en laagdrempeligheid om theater te maken of te ervaren;

 

•         Een coachende en motiverende stijl van leidinggeven kenmerkt jou, passend bij de zelfstandigheid van het managementteam en de medewerkers en je weet op de juiste wijze te sturen;

•         Je hebt relevante managementervaring (bij voorkeur) in de culturele sector. Je bent thuis in bedrijfsvoering en financiën en je weet een balans te vinden tussen artistieke, maatschappelijke en financiële afwegingen in de besluitvorming. Je werkt samen met de medewerkers aan een succesvolle en rendabele exploitatie van het theater;

•         Je gaat duurzame samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven en andere partijen;

•         Je hebt een open blik voor welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van podiumkunsten en cultuur in het algemeen en weet vertalingen te maken naar de Weerter situatie. Je bent daarin initiërend en ambitieus;

•         Je zoekt en ontwikkelt netwerken en samenwerkingsverbanden en je maakt uit hoofde van de functie deel uit van diverse besturen: Stichting TheaterDichtbij, Stichting Cultureel Lint, en je bent lid van de brancheorganisaties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouworganisaties (VSCD) en als onderdeel hiervan Stichting ZeBraLim (schouwburgdirecties van de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Verder adviseer je het bestuur van de culturele businessclub Cubis over de theatervoorstellingen voor hun leden.

Functie eisen
• Hbo+/academisch denk- en werkniveau; 
• Relevante managementervaring bij voorkeur in culturele sector;
• Goed inzicht in en gevoel voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen en processen;
• In staat de organisatie adequaat te vertegenwoordigen in een breed netwerk van stakeholders;
• Woonachtig in de regio van Weert of bereid in de regio Weert te gaan wonen;
• Innovatief en creatief;
• Publieks- en omgevingsbewust en in staat daarmee de organisatie te inspireren en stimuleren;
• In staat om zijn/haar visie helder te vertalen naar missie en doelstellingen van de organisatie;
• Beschikt over sociale en bindende vaardigheden om op alle niveaus als teamspeler intern en extern mensen te enthousiasmeren
 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie op basis van 36 uur per week. Het salaris is in overeenstemming met de landelijke richtlijn bezoldiging theaterdirecteuren van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia en afhankelijk van de kennis en ervaring. Voorts wordt de CAO Nederlandse podia gehanteerd.

Een referentenonderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure. Om in dienst te treden is er een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. De organisatie werkt met DISC persoonlijkheidsanalyses; in het verloop van de procedure kan kandidaten gevraagd worden een online DISC test te maken.

Contact

Heeft u vragen over of interesse in deze vacature? 
Dan kunt u contact opnemen met Roger Meuwissen via +316 303 135 94 / r.meuwissen@topprofile.nl